Hà Nội ban hành quy định mới về đấu giá đất

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ban hành quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn.

Tại quyết định này, việc lập kế hoạch thực hiện các dự án ĐGQSDĐ được phân cấp như sau: UBND TP phê duyệt kế hoạch thực hiện các dự án ĐGQSDĐ hằng năm có quy mô diện tích từ 5.000m2 đất trở lên.

UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành, Trung tâm giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường), Trung tâm Phát triển quỹ đất TP (thuộc Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP) đề xuất danh mục các dự án ĐGQSDĐ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31-10 hằng năm để tổng hợp, báo cáo UBND TP phê duyệt.

UBND cấp huyện lập kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá các khu đất nhỏ lẻ nằm xen kẹt trong khu dân cư hiện có (tại khu vực đô thị là các khu đất không tiếp giáp với đường) với quy mô diện tích dưới 5.000m2, báo cáo HĐND cùng cấp thông qua trước khi phê duyệt và báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung trong kế hoạch ĐGQSDĐ hằng năm...

Bấm vào Download để tải về máy