Hà Nội ban hành Khung giá đất năm 2011

 

1. Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND và Khung giá các loại đất các Quận, Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Bấm vào đây để  Download

3. Dùng Winrar để giải nén.