DỰ ÁN 102 NGUYỄN KHUYẾN

1. Vị trí xây dựng: 102 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

2. Quy mô xây dựng:

  •       Chiều cao công trình:  08 tầng, 01 tầng hầm
  •       Tổng diện tích sàn : 3019 m2

        3. Tổng mức đầu tư: 52 tỷ đồng

      4. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn huy động

      5. Thời gian thực hiện: Từ năm 2010

      6. Tình trạng dự án: Đang chuẩn bị đầu tư