DỰ ÁN TRỤ SỞ LÀM VIỆC VÀ VĂN PHÒNG TẠI SỐ 124 TÔN ĐỨC THẮNG

1. Vị trí xây dựng: 124 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

2. Quy mô xây dựng

     Chiều cao công trình: 

o     02 tầng hầm dùng để xe

o      Từ tầng 1 đến tầng 8: VP cho thuê

                  Tổng diện tích sàn: 5 480m2

       3. Tổng mức đầu tư: Dự kiến 60 tỷ đồng

       4. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn huy động

       5. Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 - 2011

       6. Tình trạng dự án: Đã hoàn thành