DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH

1. Vị trí xây dựng: Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

2. Quy mô xây dựng:

  • Chiều cao công trình: 
   • 02 tầng hầm dùng để xe
   • Từ tầng 1-25: KDTM, VP cho thuê, nhà ở
   • Tầng 26-27: Tầng kỹ thuật
  • Tổng diện tích đất xây dựng: 2 054 m2
  • Tổng diện tích sàn: 31 740 m2

       3. Tổng mức đầu tư: Dự kiến 400 tỷ đồng

       4. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn huy động

       5. Thời gian thực hiện: Từ năm 2009

       6. Tình trạng dự án: Đang chuẩn bị đầu tư