DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
1. Vị trí xây dựng: 1152-1154 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

2. Quy mô xây dựng

     Chiều cao công trình: 

    •  03 tầng hầm dùng để xe
    •   25 tầng: VP cho thuê, nhà ở
    •   02: Tầng kỹ thuật

                  Tổng diện tích sàn: 46 329m2

       3. Tổng mức đầu tư: Dự kiến 700 tỷ đồng

       4. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn huy động

       5. Thời gian thực hiện: Từ năm 2009

       6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện