UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 05/07/2011 về quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình nhà ở, căn hộ ...

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 05/07/2011 về quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình nhà ở, căn hộ và các hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc các khu chung cư phục vụ công tác tái định cư trên địa bàn Thành phố.


Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2011 và thay thế Quyết định số 140/2005/QĐ-UB ngày 20/9/2005 của UBND Thành phố.

Bấm vào  Download   để tải về máy