Công ty Handico 6 thành lập Ban liên lạc cựu CBCNV hưu trí


Bí thư Đảng ủy- TP HCTC Công ty phát biểu giới thiệu các vị khách mời
và chương trình làm việc của buổi họp trù bị.


Khách mời là các cựu lãnh đạo chính quyền và đoàn thể của Công ty 6


Nguyên cựu GĐ XN sửa chữa nhà- đơn vị tiền thân của Công ty 6 cũng tham dự, bản thân

Ông cũng là Hội viên của nhiều Hội cán bộ nơi Ông  đã từng công tác.


Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng CTĐT &PT nhà HN, cựu GĐ công ty 6 cũng tham gia buổi họp.


Trưởng Ban nữ công và Bí thư Đoàn Công ty 6 cũng là thành viên của cuộc họp trù bị.Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ công ty 6 phát biểu về ý nghĩa của việc
thành lập Ban liên lạc  cựu CBCNV


Trưởng ban soạn thảo quy chế trình bày các điều khoản chính trong

Bản quy chế soạn thảo để các vị đại biểu góp ý.


Vị cán bộ cao tuổi nhất có nhiều ý kiến quý báu về việc thành lập và duy trì hoạt động của Ban liên lạcNguyên GĐ Công ty 6 phát biểu rất đồng tình với ý tưởng thành lập Ban liên lạc của

Ban tổ chức, và đóng góp những ý kiến tham khảo ở một số Hội hưu trí ở các Công ty khác…

 
Nguyên Chủ tịch HĐQT Handico nhấn mạnh lại tầm quan trọng của tên gọi

của một tổ chức và đề xuất Thành phần của Ban liên lạc.Cựu GĐ Công ty 6 phát biểu ý kiến, Ông là người được các đại biểu đề cử là Trưởng ban.


Nguyên chủ tịch Công đoàn  Công ty 6 đóng góp ý kiến cho cuộc họpNhiều ý kiến của các cựu cán bộ Công ty 6 cũng được đem ra thảo luận sôi nổi.Ban soạn thảo ghi nhận các ý kiến đóng góp …


...và chốt lại các vấn đề chính sau khi mọi người đã thảo luận và thống nhất.

Theo thông tin từ BTC thì sau cuộc họp trù bị một số nội dung cơ bản đã được thống nhất bao gồm:

1/ Thành lập Ban liên lạc cựu CBCNV hưu trí Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà nội.

a/ Đối tượng :

-  Là CBCNV được Công ty giải quyết chế độ nghỉ hưu tại Công ty

- Là CBCNV nghỉ chế độ khác đã công tác từ 10 năm trở lên tại Công ty.

- Là CBCNV đã có từ 10 năm công tác liên tục tại Công ty đã chuyển công tác sang các đơn vị khác và đã về nghỉ hưu.

- Cán bộ lãnh đạo cấp PGĐ công ty trở lên có thời gian Công tác tại Công ty 5 năm trở lên.

b/ Đại diện Ban liên lạc lâm thời gồm:

- Ông Trần Quang Chính, cựu lãnh đạo Công ty 6                             - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Thiện Dũng, PTGĐ Công ty 6                                    -  Thành viên

- Ông Bùi Triều Dương, TP HCTC Công ty 6                                   -  Thành viên

- Bà Đặng Minh Thảo, Trưởng ban nữ công                                      -  Thành viên

 2/ Nội dung hoạt động:

- Thăm hỏi các thành viên khi ốm đau, phúng viếng khi tứ thân phụ mẫu hay bản thân thành viên qua đời…

- Làm cầu nối cho các thành viên liên lạc;

- Tham quan, nghỉ mát;

- Họp mặt hàng năm.