Hộ gia đình, cá nhân cũng được xây dựng nhà ở xã hội

Quy định trên vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 188 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH).

Theo đó, NƠXH do hộ gia đình, cá nhân xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản về hạ tầng kỹ thuật và phù hợp với tiêu chuẩn tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an được phép triển khai các dự án NƠXH theo quy định để giải quyết nhà ở cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần.

Đối với dự án phát triển NƠXH được Nhà nước miễn tiền sử dụng, thuê đất đối với diện tích trong phạm vi dự án đã được phê duyệt, gồm cả quỹ đất để xây các công trình thương mại. Bên cạnh đó, các công trình NƠXH được áp dụng thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp đầu tư dự án NƠXH được ưu đãi khi vay vốn của các tổ chức tín dụng. Văn bản cũng nêu rõ các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và các định chế tài chính có trách nhiệm dành lượng vốn tối thiểu khoảng 3% tổng dư nợ cho các chủ đầu tư dự án NƠXH và người mua, thuê, thuê mua nhà thu nhập thấp vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn thị trường. Về kỳ hạn trả nợ phải phù hợp với khả năng của khách hàng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư được vay vốn ưu đãi từ nguồn ngân sách của địa phương, nguồn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương...

Nghị định cũng nêu rõ, chủ đầu tư được dành 20% tổng diện tích đất ở được giao trong phạm vi dự án NƠXH để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng). Ưu đãi này nhằm giúp doanh nghiệp bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, cho thuê, thuê mua NƠXH và giảm chi phí dịch vụ quản lý, vận hành NƠXH sau khi đầu tư;...

Đối với trường hợp dự án NƠXH xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách chỉ để cho thuê thì ngoài các cơ chế ưu đãi nêu trên còn được UBND tỉnh hỗ trợ toàn bộ vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án từ nguồn ngân sách địa phương. Với những quỹ NƠXH để cho thuê thì sau 5 năm vận hành, chủ đầu tư được phép bán cho người đang thuê.

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư NƠXH được miễn tiền sử dụng đất, ưu đãi thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế liên quan đến hoạt động bán, cho thuê, thuê mua NƠXH theo quy định của pháp luật về thuế. Ngoài ra, các cá nhân cũng được sử dụng nhà ở hình thành trong tương lai để làm tài sản thế chấp khi vay vốn đầu tư dự án này. 

Nghị định cũng quy định, giá bán NƠXH do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tính đủ chi phí thu hồi vốn, kể cả lãi vay và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư. Đối với dự án có giá bán thấp hơn suất đầu tư xây dựng nhà ở cùng loại do cơ quan có thẩm quyền công bố (thường là Sở Xây dựng địa phương) tại cùng thời điểm thì được phép tính tỷ lệ lợi nhuận tối đa là 15%.

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 10/1/2014.