Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh nhiệm kỳ 2013-2015


Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty CP ĐT&PT Nhà số 6 Hà Nội luôn là một tổ chức Đoàn vững mạnh, đoàn kết của Tổng Công ty và thành phố Hà Nội. Hàng năm, Ban chấp hành Đoàn luôn đẩy mạnh các phong trào hoạt động  Đoàn như Thể dục thể thao,văn hóa nghệ thuật và các hoạt động gắn liền với kinh doanh sản xuất của công ty …Ngày 13/12/2013 vừa qua. Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh nhiệm kỳ 2013-2015 đã được tổ chức long trọng. Đến dự với Đại hội có các đồng chí trong Ban lãnh đạo, Đảng ủy công ty và toàn thể Đoàn viên của công ty. Đại hội lần này là diễn đàn chính trị quan trọng của tuổi trẻ công ty, đánh giá lại kết quả thực hiện công tác Đoàn nhiệm kỳ 2010-2013, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác và phong trào đoàn, đồng thời bầu ra ban chấp hành đoàn nhiệm kỳ 2013-2015. (Sau đây là một số hình ảnh ở đại hội).Phó bí thư Đoàn Công ty lên tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu đại biều.Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2010-2013.Đồng chí Nguyễn Sông Lam – Bí thư Đoàn lên trình bày dự thảo báo cáo

tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2010-2013.Đ/c Đỗ Quang Thành trình bày báo cáo kiểm điểm BCH Đoàn nhiệm kỳ 2010-2013Đồng chí Nguyễn Quý Dương lên trình bày tham luận đóng góp ý kiến vào báo cáo kiếm điểm BCH Đoàn.Đồng chí Lê Quốc Bình (CTHĐQT – TGD Công ty) phát biểu ý kiến góp ý chỉ đạo


Đồng chí Nguyễn Duy Quyền – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn

nguyên tắc thể lệ bầu cử, cách thức bỏ phiếu.Các Đoàn viên Công ty hồ hởi tham gia bỏ phiếu để bầu ra BCH Đoàn nhiệm kỳ 2013-2015


1 Đoàn viên vui vẻ và tự hào với tấm phiếu trên tay
Ban kiếm phiếu làm việc nghiêm túc, đảm bảo tính công bằng trong công tác bầu cử
.


Ra mắt BCH Đoàn nhiệm kỳ 2013-2015, những người sẽ lãnh đạo

Đoàn thanh niên Công ty ngày một đoàn kết và vững mạnh.


Tác giả : BCH Đoàn TN Handico6
Ảnh      : DK - Nguyễn