TRÀNG AN – MIỀN NON NƯỚC HỮU TÌNH

 

                           Bến đò Tràng An(Đ/c Phong cán bộ ban chấp hành đoàn,đang chỉ đạo rất năng nổ)

                             

                                                                            Đoàn thanh niên ban 1

                                                                                    Đoàn thanh niên ban 2 và các đơn vị thành viên

                                                                   

                                                                       Những con người trẻ đang căng đầy sức sống của Handico 6

 

 

          

                                     

                       

                     Đinh Triều Liệt Sỹ Am(Tràng An)

 

                 

           Bến đò đền Trần (TràngAn ) 

 

 

                                                                                

 

            Duy Quyền và Lê Trường những cây văn nghệ của handico 6

 

 

 

 

                                         

                             Hang nấu rượu (Tràng An)

 

                                            

 

 

 

 

                                  Nữ thanh niên cty 6 mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười

 

 

 

 

 

 

 

   Một trong những trò chơi hấp dẫn trong đêm lửa trại(dùng chuối dập lửa)