Thông báo thay đổi địa chỉ giao dịch của Công ty CP ĐT&PT nhà số 6 HN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch của Công ty)

 

-         Căn cứ vào Quyết định Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch Công ty CP ĐT&PT nhà số 6 HN ;

-         Căn cứ vào Giấy đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 31/03/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 5;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giao dịch công tác với các đơn vị, nay Công ty CP ĐT&PT nhà số 6 HN trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch tại Hà Nội của Công ty cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ: Tầng 1, nhà N3B, khu TH-NC, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ giao dịch mới:Tầng 6A,tòa nhà hỗn hợp,lô đất C1,đường Lê Văn Lương,phường Nhân Chính,quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội,Việt Nam.

Thời điểm thay đổi địa chỉ: Kể từ ngày 11/02/2015

Các thông tin khác của Công ty CP ĐT&PT nhà số 6 HN vẫn giữ nguyên như hiện tại, cụ thể:

CÔNG TY CP ĐT&PT NHÀ SỐ 6 HN

Mã số thuế: 0100383878

 

Điện thoại:   Lê Quốc Bình         TGĐ      : 62591707                                      Fax: 0466649603

                   Nguyễn Tuấn Anh   P.TGĐ   : 62591708 

                   Nguyễn Thiện Dũng P.TGĐ  : 62591710   

                   Đinh Ngọc Linh      P.TGĐ    : 62591710

                   Văn Đình Cường Trợ lý TGĐ: 62591713

                   P.Hành chính tổ chức           : 62591706

                   P.Tài chính kế toán               : 62591709

                   P.Kế hoạch kỹ thuật              : 62591718

                   P.Kinh doanh                        : 62591714

                   P.Dự án                                : 62591715

                   Ban dự án C1                        : 62591712

                                     

Email: iuqa_iuqa@yahoo.com                      Website: www.handico6.com.vn         

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đối tác, khách hàng;

- Cán bộ công nhân viên;

- Lưu văn phòng;

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

LÊ QUỐC BÌNH