THÔNG BÁO TỔ CHỨC TRUNG THU

Công đoàn tổng cty đt & pt nhà hn

ng đoàn cty cp đt & pt nhà số 6 hn

*****************

Số:......../TB - CĐCT6

V/v: Tổ chức lễ hội trăng rằm

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*************

 Hà nội, ngày .. tháng .. năm 2015

Thông báo

Kính gửi:  - lãnh đạo các công ty thành viên

-        các đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Thực hiện chủ tr­ơng của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về việc tổ chức Lễ hội trăng rằm nhân dịp tết Trung thu năm 2015 cho con CBCNV HANDICO6 và các cháu khu dân c­ tại tòa nhà C1;

BCH Công Đoàn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên  Công ty CP Đầu t­ư & Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, tổ chức Lễ hội trăng rằm cho các cháu là con CBCNV HANDICO6

Thời gian: 19h tối thứ 6 ngày 25/09/2015 (Thú sáu tức ngày 13/8 Âm lịch) 

Địa điểm: tại Công trình C1 Lê Văn Lư­ơng.

BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư­ & Phát triển Nhà số 6 Hà Nội đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Công ty thành viên và  Chủ tịch công đoàn các bộ phận thông báo, phổ biến tới toàn thể CBCNV trong đơn vị của mình, tổ chức cho các con đến tham dự  Lễ hội đầy đủ đúng giờ.

- Lập danh sách các con đồng chí CBCNV trong đơn vị của mình đóng góp, tham gia các tiết mục văn nghệ gửi về BCH Đoàn Thanh niên Công ty (Đ/c Trịnh Ngọc Cư­ờng) tr­ước ngày 18/09/2015.

Đề nghị Lãnh đạo các  Công ty thành viên tạo điều kiện cho các cháu đến tham dự đầy đủ.

Các đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận triển khai và thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Nơi nhận: - Như­ trên

                 - L­ưu: BCH Công đoàn Công ty

Tm/ bch công đoàn

công ty cp đt & pt nhà số 6 hn

chủ tịch

 

 

(đã ký) 

 

Phạm Anh Tú