Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018

      Sáng ngày 19-1-2018, tại Phú Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 với chủ đề “Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển". Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn  có hơn 500 đại biểu, trong đó có đại diện lãnh đạo của hơn 260 tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước; đại diện các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

    Tại hội nghị, các diễn giả, chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế đã cùng trao đổi, đối thoại, nhận diện về tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư vào Phú Yên. Từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

      Ngay tại hội nghị, Thủ tướng chứng kiến Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 nhà đầu tư, 18 dự án với tổng kinh phí 14.869 tỉ đồng.

      Dưới đây là hình ảnh Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội.