Thông báo nhận tiền cổ tức năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội xin thông báo đến Quý cổ đông về việc thanh toán tiền cổ tức năm 2016 như sau:
Thời gian nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: Ngày 04/04/2018 ( Thứ 4)
Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà Nội - Tầng 6A toà nhà Diamond Flower - 48 đường Lê Văn Lương - phường Nhân Chính - quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

Chi tiết xem tại: Thông báo số 66/TB-HĐQT