[Hình ảnh] Hội nghị nhà chung cư Diamond Flower bất thường

Hội nghị có sự tham gia của Ban quản trị Nhà chung cư lâm thời cùng đại diện các chủ sở hữu căn hộ tại tòa Diamond Flower.


Sau khi kiểm phiếu, Hội nghị Nhà chung cư Diamond Flower đã bầu bổ sung và bầu Trưởng ban quản trị Nhà chung cư Diamond Flower nhiệm kỳ 2017 - 2020 bao gồm:
- Ông Nguyễn Mạnh Hà        - căn hộ 2509               - Trưởng Ban quản trị Nhà chung cư
- Ông Lê Quốc Bình              - Đại diện chủ đầu tư   - Phó Ban quản trị Nhà chung cư
- Ông Phạm Mạnh Cường    - căn hộ 2307 
- Bà Trần Thị Dung               - căn hộ 2303
- Bà Tạ Thị Mừng                 - căn hộ 2110
Hội nghị đồng thuận nhất trí thông qua: Nội quy quản lý và sử dụng Nhà chung cư.
Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị.

                                                  Ông Nguyễn Mạnh Hà - Tân Trưởng ban quản trị Nhà Chung cư Diamond Flower

                                      Ông Lê Quốc Bình - Phó Ban quản trị Nhà chung cư Diamond Flower

                             Ông Phạm Mạnh Cường - Thành viên được bầu bổ sung phát biểu trước hội nghị

                                    Đại diện cư dân Diamond Flower phát biểu ý kiến

                                Đại diện cư dân Diamond Flower phát biểu ý kiến

Biên bản Hội nghị Nhà Chung cư Diamond Flower bất thường : Chi tiết ...