Khu kinh tế - Động lực phát triển của Phú Yên

Phát huy vai trò động lực

10 năm chưa phải là dài cho một quá trình phát triển, nhưng đó cũng là khoảng thời gian khẳng định tầm quan trọng và những quyết sách đúng đắn cho sự ra đời của những mô hình kinh tế nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. 

Cảng nước sâu kín gió Vũng Rô là một trong những lợi thế cạnh tranh của Khu kinh tế Nam Phú Yên
Cảng nước sâu kín gió Vũng Rô là một trong những lợi thế cạnh tranh của Khu kinh tế Nam Phú YênNăm 2008, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Yên và Ban Quản lý đầu tư hạ tầng Nam Tuy Hòa - Vũng Rô. Từ đây, tạo tiền đề cho tỉnh Phú Yên xác định, phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh trong giai đoạn hội nhập toàn diện của Việt Nam.

Là một trong 8 khu kinh tế được Chính phủ ưu tiên đầu tư bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trong Khu kinh tế từng bước hoàn thiện hạ tầng và trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư. Quá trình xây dựng và phát triển khu kinh tế đã tác động tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Phú Yên. 

Theo đánh giá của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, các nhà đầu tư tại Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp đã mang lại giá trị sản lượng công nghiệp cao, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách và giải quyết việc làm. Cụ thể, năm 2017, giá trị sản lượng công nghiệp tại khu kinh tế và các khu công nghiệp tăng 19,56 lần so với giá trị sản lượng công nghiệp những ngày đầu thành lập; kim ngạch xuất khẩu tăng 7,97 lần, nộp ngân sách tăng 45,05 lần và giải quyết việc làm cho người lao động tăng 3,61 lần.

“Giai đoạn 2008 - 2018, tỉnh Phú Yên đã thực hiện nhiều chính sách mới nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nên kết quả thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp có nhiều khởi sắc. Công tác cải cách hành chính được lãnh đạo tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo. Tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở nhiều cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức”, ông Lê Văn Thành, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên chia sẻ. 

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số dự ánđầu tư vào khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên là 95 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 9.940,31 tỷ đồng và 25,91 triệu USD. Trong đó, có 35 dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên với tổng vốn đăng ký là 6.314,20 tỷ đồng và 15,79 triệu USD; 60 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký là 3.626,13 tỷ đồng và 10,12 triệu USD.

Từ chủ trương chung của tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Nhờ vậy, Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu GDP của toàn tỉnh, tác động tích cực đến sự phát triển của các vùng khác, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân.

Thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực 

Ghi nhận những kết quả mà Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, từ chương trình hành động mà Tỉnh ủy đã ban hành, UBND tỉnh đã có kế hoạch triển khai thực hiện, với mục tiêu xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của Vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. “Do đó, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên trong thời gian tới là rất quan trọng, nhiều thách thức”, ông Phạm Đại Dương nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương. 

Bên cạnh đó, Ban Quản lý cần chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách để huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thu hút được các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và năng lực triển khai tốt vào khu kinh tế và các khu công nghiệp, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.