Quảng Ninh: Không phê duyệt các dự án có mục đích phân lô, bán nền

Đây là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đọc trong cuộc họp riêng với Sở Xây dựng Quảng Ninh về công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng ở địa phương. Tham dự cuộc họp còn có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long.


Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Sở Xây dựng về công tác quản lý quy hoạch và xây dựng.

Sở Xây dựng luôn đứng trong Top đầu các Sở, ngành ở Quảng Ninh, trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, trong công tác cải cách hành chính, Sở Xây dựng đã đưa 100% các thủ tục hành chính (TTHC) vào Trung tâm hành chính công tỉnh, thực hiện “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại chỗ” đối với 11/21TTHC thuộc thẩm quyền quyết định; 100% các TTHC được giải quyết trực tuyến cấp độ 3, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời, tích cực đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), SIPAS, PAPI, PCI.

Trong công tác quy hoạch xây dựng, các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chi tiết được lập đảm bảo thành phần, nội dung, trình tự, tính đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện và tính kết nối trong vùng tỉnh, thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực.


Ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Sở Xây dựng luôn trong tốp đầu các Sở, ngành của tỉnh trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời chỉ đạo nhiệm vụ quản lý quy hoạch, xây dựng trong tình hình nhiệm vụ mới.

Công tác quản lý Nhà nước về xây dựng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; thể chế trong công tác quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày một hoàn thiện. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng hiện đang còn hiệu lực thi hành. Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được phân loại, xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định, không có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tiếp.

Tuy nhiên, ở một tỉnh đang bộn bề xây dựng, đâu đâu cũng như một đại công trình xây lắp, Sở Xây dựng Quảng Ninh cần chủ động tham mưu cơ chế, huy động nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị sát với thực tiễn, yêu cầu phát triển nâng cấp đô thị. Sở Xây dựng cần tăng cường hướng dẫn, thanh tra các công trình, nhất là các công trình sau khi được cấp phép và đầu tư, đặc biệt, cần nêu cao vai trò quản lý Nhà nước của ngành trong công tác quản lý chất lượng các dự án công trình trọng điểm; có thái độ cương quyết với các nhà đầu tư triển khai chậm hoặc không triển khai dự án đã được giao đất. Sở cũng cần lưu ý tới quản lý kiến trúc đô thị; hệ thống cấp thoát nước và xử lý chất thải rắn; hệ thống hạ tầng giao thông đối nội, đối ngoại; hạ ngầm đường điện, viễn thông; hệ thống chiếu sáng… Tham mưu cho tỉnh khuyến khích phát triển các vật liệu xây dựng nhân tạo, chất lượng tốt để đưa vào các công trình xây dựng.


Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất những việc mà tỉnh cần quan tâm trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh biểu dương Sở Xây dựng thời gian qua, đã đóng góp lớn vào sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là sự phát triển về quy hoạch, phát triển đô thị. Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo Sở Xây dựng Quảng Ninh: Trong công tác quy hoạch, cần phải thực hiện đồng bộ tất cả các quy hoạch, tránh sự chồng chéo, quy hoạch sau phá vỡ quy hoạch trước. Chất lượng lập quy hoạch phải ngày càng được nâng cao, lựa chọn tư vấn tốt để tham gia công tác xây dựng quy hoạch. Sở Xây dựng phải từng bước nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu dự án tại địa phương. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo, Sở Xây dựng cần nâng cao công tác quản lý xây dựng, quản lý đô thị, sâu sát

các dự án công trình đảm bảo đúng thiết kế, không phá vỡ quy hoạch. Quản lý đô thị phải gắn với môi trường; thực hiện đầu tư đồng bộ hệ thống cây xanh, vỉa hè, chiếu sáng tại các đô thị...


Công tác quản lý về quy hoạch, xây dựng là hai nhiệm vụ lớn của Sở Xây dựng.

Về vật liệu xây dựng, giảm dần nguồn nguyên liệu từ sét, thay vào đó là nghiên cứu các vật liệu mới, phù hợp để đưa vào các công trình dự án. Về vấn đề bất động sản, cần quan tâm đến xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, đặc biệt là cho đối tượng là công nhân các khu công nghiệp. Thống nhất không phê duyệt các dự án có mục đích phân lô, bán nền.