Yêu cầu chủ đầu tư dành đủ quỹ đất xây dựng trường học tại khu đô thị và vùng lân cận

Đó là một trong những nội dung trong Thông báo số 356/TB-VP vừa được Văn phòng UBND TP. Hà Nội ban hành truyền đạt kết luận của ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhằm giải quyết tình trạng thiếu trường học trên địa bàn Thành phố.

Tình trạng thiếu trường học xảy ra ở nhiều khu đô thị tại Hà Nội (Ảnh minh họa: TN)
Tình trạng thiếu trường học xảy ra ở nhiều khu đô thị tại Hà Nội (Ảnh minh họa: TN)


Thông báo này cho biết, để đảm bảo yêu cầu theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố quy định số trường công lập trên địa bàn một đơn vị xã, phường, thị trấn và đảm bảo đủ lớp học cho học sinh, UBND Thành phố giao các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đầu tư xây dựng trường học trong thời gian tới.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát việc thiếu trường tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố; tổng hợp, xác định nhu cầu xây dựng trường học còn thiếu đến năm 2020 và 2025; trọng tâm xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng, giải quyết thiếu trường giai đoạn 2018-2020; thống nhất đồng trình Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy trước ngày 10/11/2018.

Cùng với đó, yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng trường học, đề xuất UBND Thành phố báo cáo các bộ, ngành liên quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến đặc thù đối với việc nâng tầng tại các quận trung tâm Thành phố, không có khả năng bố trí quỹ đất xây dựng trường học.

Với UBND các quận, huyện, thị xã cần nêu cụ thể số lượng trường cần xây mới, xác định cụ  thể vị trí, quy mô và kinh phí khái toán thực hiện đầu tư xây dựng. Đối với trường hợp đặc thù, cần xem xét liên phường, xã xây dựng trường, đảm bảo đủ chỗ học theo quy định cho học sinh các cấp.

Đối với dự án xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn, khi phê duyệt dự án, yêu cầu nhà đầu tư dành đủ quỹ đất xây dựng trường học, đảm bảo quyền lợi học tập của con em tại khu đô thị và vùng lân cận.