Tiếp bước nhiều địa phương khác, Hà Nội muốn đầu tư 663 tỷ đồng xây khu liên cơ quan ở Vân Hồ

Theo tờ trình của UBND TP. Hà Nội gửi lên HĐND Thành phố về chủ trương đầu tưdự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-202 của TP. Hà Nội, UBND Thành phố đề cập đến việc xây dựng dự án Khu liên cơ quan Vân Hồ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng với mục tiêu hình thành khu hành chính tập trung của Thành phố.

Phối cảnh Dự án (ảnh minh họa: Internet)
Phối cảnh dự án (ảnh minh họa: Internet)


UBND thành phố cho biết, Khu liên cơ quan Vân Hồ được xây dựng sẽ góp phần tiết kiệm quỹ đất và trụ sở làm việc, nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng trụ sở, tạo thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giúp người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có liên quan tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi đến liên hệ, giải quyết công việc.

Dự án này sẽ được giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư trên diện tích khoảng 7.441 m2, mật độ xây dựng 50%.

Theo HĐND TP. Hà Nội, dự án phù hợp quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chi tiết quận Hai Bà Trưng, quy hoạch sử dụng đất, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cũ Hà Nội.

Dự án cũng không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư đủ điều kiện triển khai. Theo HĐND Thành phố, dự án không sử dụng vốn vay, không làm tăng nợ của chính phủ và thành phố và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, dự án có ý nghĩa tích cực đến việc cải cách hành chính, sắp xếp trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước thành phố.