DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG HIGHLAND RESORT - TP ĐÀ LẠT

   
   

1. Vị trí xây dựng: Hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt – Lâm Đồng

2. Quy mô xây dựng

     Khoảng 50,2 ha, trong đó

-          Quy mô dân số: 700 người

       3. Tổng mức đầu tư: 220 tỷ đồng

       4. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn huy động

       5. Tình trạng dự án: Đang thực hiện