Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hạ Long

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hạ Long

Ha Long No 6 Housing Development and Investment Joint Stock

Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất KS-E1, khu đô thị mới Vựng Đâng, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Vốn điều lệ:  100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

                      Handico6 nắm 70% tổng số vốn điều lệ

Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ông Phạm Đình Doanh

Chức danh Giám đốc Công ty

Ngành, nghề kinh doanh:

Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;Hoàn thiện công trình xây dựng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê