[HANDICO6] Lễ kết nạp đảng viên năm 2020 - Chi bộ khối Tổ chức hành chính - Dự án và Chi bộ khối Kế hoạch kỹ thuật - Tài chính

      Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2020, Chi bộ khối Tổ chức hành chính - Dự án và Chi bộ khối Kế hoạch kỹ thuật - Tài chính thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.
      Buổi lễ có sự góp mặt của toàn thể các Đảng viên trong 2 chi bộ.
      Tại lễ kết nạp, đồng chí Đặng Hải Thuân -  Bí thư Chi bộ khối Tổ chức Hành chính - Dự án đại diện 2 chị bộ đã công bố và trao quyết định của Đảng bộ Công ty về việc kết nạp đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư, đồng chí Lê Kim Duyên và đồng chí Đặng Bá Toàn vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.


                                Đồng chí Đặng Hải Thuân -  Bí thư Chi bộ khối Tổ chức Hành chính - Dự án 
     
       Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Đảng viên mới tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, thực hiện đúng Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ... đồng thời xin hứa sẽ luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đảng với sự tin tưởng của chi bộ.
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ kết nạp Đảng viên

                                                              Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư 

                                                                 Đồng chí Đặng Bá Toản

                                                                 Đồng chí Lê Kim Duyên