Thông báo Giá VLXD được áp dụng từ ngày 07/06/2011

Thông báo giá VLXD được áp dụng từ ngày 07/06/2011 trên địa bàn một số Tỉnh, Thành phố

Hướng dẫn cách tải về từ Website của Bộ Xây Dựng :

- File có dung lượng khoảng 128,61 Mb.

- Bấm vào Link to Download  . Sau đó bấm vào " Khách Download "

- Nhập mã bảo vệ theo số hiện ra, bấm OK sau đó chờ 30 giây sẽ hiện Download, bấm vào để tải về máy .