Thông báo Giá VLXD được áp dụng từ ngày 08/07/2011

Thông báo giá VLXD được áp dụng từ ngày 07/06/2011 trên địa bàn một số Tỉnh, Thành phố

Bấm vào Download để tải về máy, dung lượng khoảng 119, 19 Mb