Lượt thăm:243673770   Đang Online: 920

Cổ đông » Thông báo »


Số lượt xem: 20320
Gửi lúc 22:17' 23/06/2014
THONG BAO
 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

 

------------***-----------

 

+ Thời gian: 08h30’ Thứ hai ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

                                   + Địa điểm: P.202 tầng 2, toà nhà Công nghệ Thông Tin Truyền thông Hà

 

Nội, số 1 Hoàng Đạo Thuý,Thanh Xuân,HN

 

 

+ Nội dung:

 

Sáng:

 

8h30 đến

 

9h00

- Khai mạc và giới thiệu đại biểu

 

- Thông qua chương trình và nội dung

 

làm việc

 

- Cử Đoàn chủ tịch và thư ký đoàn

 

Ông Dương

- Thông qua Quy chế đại hội

 

- Báo cáo về số lượng cổ đông tham dự

 

và được ủy quyền.

 

- Tổng số cổ phiếu được biểu quyết tại

 

Đại hội

Ông Quốc Hùng

9h00 đến 9h45

 

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, kế

 

hoạch SXKD năm 2014

 

Ông Quốc Bình

9h45 đến 10h00

 

- Báo cáo một số chỉ tiêu cơ bản trong

 

báo cáo tài chính được kiểm toán và

 

kiến nghị mức chia cổ tức năm 2013.

 

Ông Thiện Dũng

10h đến 10h15

- Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Quốc Hùng

10h15 đến 10h30

Nghỉ giải lao

 

10h30 đến 11h00

Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến

Ông Quốc Bình

11h00 đến 11h30

- Đại hội quyết nghị thông qua các báo

 

cáo, mức chia cổ tức và các chỉ tiêu kế

 

hoạch năm 2014.

 

- Đại hội thông qua Biên bản.

 

- Đoàn thư ký trình dự thảo Nghị quyết

 

- Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội

 

cổ đông thường niên năm tài chính 2013

 

 

BAN TỔ CHỨC

 

 


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2