Lượt thăm:232437570   Đang Online: 820
Gửi lúc 08:57' 15/08/2023
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2023.


Gửi lúc 16:46' 31/07/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội công bố Báo cáo tài chính quý II/2023


Gửi lúc 14:34' 21/04/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý I năm 2023


Gửi lúc 11:08' 31/03/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà nội kính gửi Quý cổ đông BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.


Gửi lúc 15:59' 22/03/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà nội kính gửi Quý cổ đông BCTC riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.


Gửi lúc 17:11' 20/01/2023
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 


Gửi lúc 16:11' 20/10/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông BCTC riêng và hợp nhất quý III năm 2022


Gửi lúc 08:22' 15/08/2022
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý cổ đông BCTC  Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022


Gửi lúc 14:10' 10/08/2022
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý cổ đông BCTC  Riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022


Gửi lúc 15:08' 28/07/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông BCTC riêng và hợp nhất quý II năm 2022


Gửi lúc 10:32' 20/04/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông BCTC riêng và hợp nhất quý I năm 2022


Gửi lúc 19:36' 31/03/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà nội kính gửi Quý cổ đông BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2