Lượt thăm:243673920   Đang Online: 870
Gửi lúc 11:29' 26/06/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công văn giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế (LNST) trước và sau kiểm toán đối với chỉ tiêu LNST trong năm tài chính 2023.


Gửi lúc 16:11' 20/09/2023
 Ông: Lê Quốc Bình -  Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán  350.000  CP


Gửi lúc 17:02' 29/08/2023
Công ty CP ĐT&PT Nhà số 6 Hà Nội Công bố Nghị quyết số 22/2023/NQ- HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo điều lệ mới, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.


Gửi lúc 15:21' 18/08/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội công bố: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết


Gửi lúc 16:02' 17/08/2023
Công ty CP ĐT&PT Nhà số 6 Hà Nội Công bố Nghị quyết số 21/2023/NQ- HĐQT về việc thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của NLĐ tham gia đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn ESOP và phương án phân phối lại cổ phiếu do NLĐ không nộp tiền mua


Gửi lúc 10:43' 13/06/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công văn giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế (LNST) trước và sau kiểm toán đối với chỉ tiêu LNST trong năm tài chính 2022. Công văn giải trình được thực hiện theo mẫu của Sở cung cấp và đã được đơn vị kiểm toán CPA Việt Nam ký xác nhận.


Gửi lúc 17:22' 12/06/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội công bố: -      Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15 /2023/NQ-HĐQT ngày 12 /06/2023 Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty ; -      Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16 /2023/NQ-HĐQT ngày 12 /06/2023 về việc...


Gửi lúc 09:50' 09/08/2021
     Công ty Cổ phần Đâu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi tới quý cổ đông công văn số 121/TCKT-CT6 gửi UBCKNN và Sở giao dịch HN về việc xin tạm  lùi lại thời gian công bố BCTC bán niên năm 2021.


Gửi lúc 19:51' 26/07/2021
Công ty Cổ phần Đâu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi tới quý cổ đông công văn số 118/TCKT-CT6 gửi UBCKNN và Sở giao dịch HN về việc xin tạm lùi ngày công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2021.


Gửi lúc 14:21' 10/01/2017
Thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội thay đổi đăng ký kinh doanh và Bổ nhiệm thêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty.Gửi lúc 08:48' 02/04/2015


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2