Lượt thăm:241581980   Đang Online: 800

Số lượt xem: 389
Gửi lúc 16:11' 20/09/2023
Lê Quốc Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã bán 350.000 CP HD6
 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bình
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: HD6
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.412.392 CP (tỷ lệ 22,57%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 350.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 350.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.062.392 CP (tỷ lệ 20,25%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/09/2023.

Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2