Lượt thăm:243675770   Đang Online: 960
Gửi lúc 15:21' 20/09/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 ngày 18 tháng 09 năm 2023


Gửi lúc 17:17' 29/08/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông  Điều lệ Công ty 2023


Gửi lúc 16:57' 26/07/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông Điều lệ công ty và các quy chế hoạt động sửa đổi đã được  Đại hội Đồng cổ đông  thông qua   ngày 24.06.2022


Gửi lúc 17:47' 27/11/2020
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội


Gửi lúc 18:14' 27/11/2018
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội


Gửi lúc 18:01' 27/11/2018
Kính gửi Quý cổ đông bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty


Gửi lúc 09:18' 27/09/2018
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2