Lượt thăm:241583900   Đang Online: 930

Cổ đông » Điều lệ Công ty »


Số lượt xem: 314
Gửi lúc 17:17' 29/08/2023
Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông Điều lệ công ty đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 24.06.2022. Việc sửa đổi  Điều 6 điều lệ này được thông qua theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ số 14/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2023 và Nghị quyết của HĐQT số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 28/08/2023.


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2