Lượt thăm:206412060   Đang Online: 750
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Thông báo...

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Các thành viên lưu ký


Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội thống nhất về việc chi trả cổ tức lần 1...

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCK Nhà Nước, SGD Chứng khoán Hà Nội và Qúy cổ...


Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã...

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCKNN, SGD CK Hà Nội và Quý Cổ đông báo cáo tình hình...


Công ty CP ĐT&PT Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát...

     Công ty Cổ phần Đâu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi tới quý cổ đông công văn số...


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý cổ đông báo cáo tài chính riêng và hợp nhất...

Công ty Cổ phần Đâu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi tới quý cổ đông công văn số 118/TCKT-CT6 gửi...


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết và Biên bản Đại hội...

Vào lúc 8h15 phút sáng ngày 28/06/2021, tại Phòng họp - Tầng 6A Tòa Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường...


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Quý cổ đông hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực...

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội trân trọng  thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp đại...


Kính gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán  Công văn số 67/2021/TB-Ct6 ngày 27/04/2021 về việc chốt danh sách cổ đông

- Tên người thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bình - Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Mã chứng...


- Tên người thực hiện giao dịch: Bế Ngọc Long - Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: HD6 - SLCP...

- Tên người thực hiện giao dịch: Dương Thị Thái Hương - Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng - Mã chứng khoán: HD6...


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội  xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại...
Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2