Lượt thăm:243674770   Đang Online: 750
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi quý cổ đông nghị quyết HĐQT  thông qua việc...

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công văn giải...


Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn...

Công ty CP ĐT &PT Nhà số 6 Hà Nội trân trọng thông báo về việc Thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT Công ty


Ngày 20/06/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ...

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nhà số 6 Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 bằng hình...


Ngày 18/06/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài...

Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023


Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi quý Cổ đông công văn cập nhật bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ...

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 HN  Kính gửi Quý cổ đông thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ...


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi quý cổ đông nghị quyết HDDCQT về công tác tổ chức...

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Công bố Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý 1/2024


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Kính gửi:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý...

Ngày 04/04/2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng...


Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã...

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi quý cổ đông kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ...


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2023


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội công bố Báo cáo tài chính Mẹ - quý IV/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội công bố Báo cáo tài chính quý III/2023
Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2