Lượt thăm:232437660   Đang Online: 850
 Ông: Lê Quốc Bình -  Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán  350.000  CP

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Công bố nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023 về...

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý cổ đông  Điều lệ Công ty 2023


Công ty CP ĐT&PT Nhà số 6 Hà Nội Công bố Nghị quyết số 22/2023/NQ- HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi...

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội công bố: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền...


Công ty CP ĐT&PT Nhà số 6 Hà Nội Công bố Nghị quyết số 21/2023/NQ- HĐQT về việc thông qua kết quả nộp tiền...

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất giữa...


Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Thông báo số...

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội công bố Báo cáo tài chính quý II/2023


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán HN và Quý...

HD6 công bố thông báo số 80/TB-Handico6 ngày 24/07/2023 về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho...


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công...

Ngày 7/7/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính...


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công văn giải...

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội công bố: -      Nghị quyết Hội...


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị...

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nhà số 6 Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 bằng hình...


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 HN  Kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp ĐHĐCĐ năm tài chính...

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Báo cáo...
Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2