Lượt thăm:241582190   Đang Online: 870
Gửi lúc 11:15' 10/05/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi quý cổ đông nghị quyết HDDCQT về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023


Gửi lúc 10:04' 04/04/2024
Ngày 04/04/2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.


Gửi lúc 16:02' 26/03/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội gửi quý cổ đông kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023


Gửi lúc 16:07' 16/10/2023
Thông báo số 3564/TB-SGDHN ngày 12/10/2023 về Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của công ty CP ĐT&PT Nhà số 6 Hà Nội (MCK HD6)


Gửi lúc 16:12' 18/09/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Công bố nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc: Thông qua điều chỉnh danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đính kèm Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 12/06/2023


Gửi lúc 10:17' 04/08/2023
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Thông báo số 130/2023/TB-CT6 xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền.


Gửi lúc 14:32' 24/07/2023
HD6 công bố thông báo số 80/TB-Handico6 ngày 24/07/2023 về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.


Gửi lúc 15:39' 17/07/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công văn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2022.


Gửi lúc 09:59' 07/07/2023
Ngày 7/7/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM: - Soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023 - Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023.


Gửi lúc 18:19' 17/04/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội  kính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công văn giải trình BCTC hợp nhất năm 2022 theo công văn 676/SGDHN-QLNY ngày 5/4/2023 


Gửi lúc 11:22' 07/04/2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty bằng hình thức trực tuyến . 


Gửi lúc 11:11' 07/04/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội  kính gửi : Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước , Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Quý Cổ đông Thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2