Lượt thăm:227871660   Đang Online: 840
Gửi lúc 11:22' 07/04/2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty bằng hình thức trực tuyến . 


Gửi lúc 11:11' 07/04/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội  kính gửi : Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước , Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Quý Cổ đông Thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.


Gửi lúc 15:51' 14/03/2023
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Các thành viên lưu ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.


Gửi lúc 16:12' 09/03/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022.


Gửi lúc 10:22' 01/11/2022
Kính gửi: Quý cổ đông! Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội quyết định bổ nhiệm chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty.


Gửi lúc 09:40' 06/09/2022
Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của HANDICO6 theo công văn 5800/UBCKNN-PTTT của UBCKNN ngày 29/08/2022


Gửi lúc 08:10' 22/08/2022
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Thông báo số 74/TB-CT6 xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền.


Gửi lúc 14:33' 03/08/2022
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Các thành viên lưu ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.


Gửi lúc 13:58' 01/08/2022
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội thống nhất về việc chi trả cổ tức năm 2021. Ngày chốt danh sách cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức: 16/08/2022 . Thời gian thanh toán: Từ ngày 31/08/2022


Gửi lúc 16:31' 15/07/2022
Công ty CP ĐT&PT Nhà số 6 Hà Nội gửi UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội thông báo số 62/2022/TB-CT6 ngày 15/07/2022 về việc thay đổi Người được ủy quyền thực hiện Công bố thông tin


Gửi lúc 17:19' 09/05/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà nội kính gửi Quý cổ đông HD6 thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.


Gửi lúc 10:35' 15/04/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội  Kính gửi : Sở Kế hoạch Đầu tư và Đầu tư TP HN, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán HN công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021. 


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2