Lượt thăm:242581470   Đang Online: 770

Số lượt xem: 6758
Gửi lúc 08:48' 02/04/2015
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________                                                               

                             _________________________________

Số:  38/BC-CT6

               Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015

 

 

                               CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

 

 

Kính gửi:

               -    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

 

     - Tên công ty đại chúng:  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội

 

    - Địa chỉ trụ sở chính:  Tầng 1 nhà N3B khu Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, HN

 

    - Điện thoại: 04.37320010       Fax:   04.37326348     Email: info@handico6.com.vn

 

    - Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đ (Tám mươi tỷ đồng)

 

 

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước một số nội dung như

 

 sau:

 

  1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: Ngày 11/2/2015 Sở Kế hoạch & ĐT đã cấp chứng nhận  đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh

 

  nghiệp :0100383878 đăng ký thay đổi lần 5. 

 

 o       Địa chỉ mới: tầng 6A, tòa nhà hỗn hợp, lô đất C1, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

 

  2. Bổ nhiệm thêm Ông Hoàng Quế Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/3/2015 theo Quyết định số

 

  03/QĐ-HĐQT ngày 10/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT & PT nhà số 6 HN.

 

  Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung

 

  các thong tin đã công bố

 

   

      CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP ĐT & PT NHÀ SỐ 6 HN

(Đã ký)

 

     Lê Quốc Bình

 

 


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2