Lượt thăm:242465240   Đang Online: 1160

Cổ đông » Báo cáo định kỳ khác »


Số lượt xem: 3345
Gửi lúc 09:28' 01/04/2015
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI          

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________ 

                     _________________________________

Số:  39/BC-CT6

       Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2014

 

 

                         BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                                    (Năm 2014)

 

 

Kính gửi:

              -    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

 

    - Tên công ty đại chúng:  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội

 

 - Địa chỉ trụ sở chính:  Tầng 6A tòa nhà Hỗn hợp, lô đất C1, đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN

  

   - Điện thoại: 0913224195           Email: info@handico6.com.vn

  

   - Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đ (Tám mươi tỷ đồng)

 

 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.      Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

1

Lê Quốc Bình

Chủ tịch

09

100%

 

2

Vũ Tuấn Anh

Uỷ viên

09

100%

 

3

Nguyễn Thiện Dũng

Uỷ viên

09

100%

 

4

Đinh Ngọc Linh

Uỷ viên

09

100%

 

5

Bùi Triều Dương

Uỷ viên

09

100%

 

 

2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

 

3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

 

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

 

Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

Số 01/NQ-HĐQT-CT6

4/3/2013

Vay vốn cá nhân để hoạt động SXKD

2

Số 02/QĐ-HĐQT-CT6

20/3/2013

Đầu tư vốn góp 30% vào vốn điều lệ của Công ty CP XL cơ điện Handico6

3

Số 03/NQ-HĐQT-CT6

27/3/2013

Phê duyệt giá và chuyển nhượng mặt bằng tầng 5 của dự án Diamond Flower cho Công ty CP XD & Tư vấn Thái Bình Dương

4

Số 04/NQ-HĐQT-CT6

12/4/2013

Giảm giá bán căn hộ cho CBCNV mua nhà tại dự án Diamond Flower

5

Số 05/NQ-HĐQT-CT6

6/5/2013

Thống nhất phê duyệt lại giá bán căn hộ và giá bán văn phòng tại dự án Diamond Flower

6

Số 06/NQ-HĐQT-CT6

7/5/2013

Phê duyệt lại Tổng dự toán của dự án Diamond Flower

7

Số 07/NQ-HĐQT-CT6

14/6/2013

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012

8

Số 09-NQ-HĐQT-CT6

2/12/2013

Chuyển nhượng khoảng 1.200m2 diện tích căn hộ tại dự án Diamond Flower

 

 

 

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

 

STT

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

 

Số CMND/ ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Lý do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

 

 

1.      Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

 

 

Stt

 

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

 

Số CMND/ ĐKKD

 

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

 

Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

 

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

 

Ghi chú

I

Cổ đông nội bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lê Quốc Bình

 

Chủ tịch HĐQT - TGĐ

010373000

25/3/2003

Hà Nội

 

1.141.208

14,27%

 

2

Vũ Tuấn Anh

 

Uỷ viên HĐQT – Phó TGĐ

012057459

9/7/2009

Hà Nội

 

253.327

3,17%

 

3

Đinh Ngọc Linh

 

Uỷ viên HĐQT – Phó TGĐ

011585030

18/3/2004

Hà Nội

 

100.250

1,25%

 

4

Nguyễn Thiện Dũng

 

Uỷ viên HĐQT – Phó TGĐ

011009465

27/11/2003

Hà Nội

 

32.289

0,4%

 

5

Bùi Triều Dương

 

Uỷ viên HĐQT – TP. HCTC

010555640

10/8/2001

Hà Nội

 

6.400

0,08%

 

6

Nguyễn Quốc Hùng

 

Trưởng BKS

010146720

24/8/2000

Hà Nội

 

43.279

0,54%

 

7

Nguyễn Thị Thanh

 

Uỷ viên BKS

011395915

27/9/2001

Hà Nội

 

12.237

0,15%

 

8

Phạm Anh Tú

 

Uỷ viên BKS

011499243

5/5/2005

Hà Nội

 

2.920

0,04%

 

9

Ngô Văn Đồng

 

KTT

151234727

25/1/2009

Thái Bình

 

67.740

0,85%

 

II

Người có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàng Thuý Nga

 

 

011377874

 

Hà Nội

 

872.561

10,91%

 

2

Vũ Văn Mạnh

 

 

011693115

28/5/2004

Hà Nội

 

69.230

0,86%

 

3

Nguyễn Kim Hoa

 

 

011035390

30/9/2002

Hà Nội

 

19.600

0,25%

 

 

 

 

 

 

2.      Giao dịch cổ phiếu:

 

Stt

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

1

Lê Quốc Bình

 

1.126.024

14,08%

1.141.208

14,27%

Mua

2

Đinh Ngọc Linh

 

130,434

1,63%

100.250

1,25%

Bán

3

Hoàng Thị Thúy Nga

Vợ CT HĐQT

775.850

9,7%

872.561

10,09%

Mua

4

Ngô Văn Đồng

 

57.557

0,72%

67.740

0,85%

Mua

5

Nguyễn Thị Kim Hoa

Vợ UV HĐQT

69.600

0,87%

19.600

0,25%

Bán

 

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

 

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

 

 

                                                                                         Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT & PT Nhà số 6 HN

                                                                                                                               (Đã ký)

                    Lê Quốc Bình

 

 


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2