Lượt thăm:240623660   Đang Online: 1140

Số lượt xem: 3903
Gửi lúc 01:43' 06/05/2011
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010

Ngày 26-04-2011 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010. Đại hội cổ đông năm tài chính 2010 là đại hội lần thứ nhất của nhiệm kỳ 2010-2015. Tham dự Đại hội có 59 cổ đông là cổ đông của công ty và được ủy quyền đại diện cho 6.932.013 cổ phần chiếm 98% cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm sản xuất kinh doanh năm 2011. Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2010. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2010. Đại hội đã thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông của công ty về kế hoạch phát triển công ty trong những năm tiếp theo. 100% các cổ đông có mặt tại đại hội đã nhất trí với các báo cáo trên.

Để việc truyền tải thông tin đến các cổ đông cũng như tuyên truyền quảng bá hình ảnh của công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hội đồng quản trị công ty đã xin ý kiến các cổ đông và thống nhất thông qua việc mọi thông tin liên quan đến công ty sẽ được công ty công bố trên website của công ty là handico6.com.vn. Đồng thời nhất trí mức chia cổ tức năm 2010 là 30%. Đại hội cũng thống nhất nếu mức chia cổ tức trên 30%/năm thì được hưởng mức tối đa là 30%/năm phần vượt được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển, nếu mức chia cổ tức trên 40%/năm thì phần phân chia lợi nhuận chênh lệch với mức cổ tức đạt 20% theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2009 chỉ tính đến mức cổ tức đạt 40%, số còn lại chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển công ty.

 

Năm 2011 là năm mà công ty sẽ thúc đẩy phát triển mạnh đầu tư và phát triển bộ máy quản lý dự án, xây dựng chiến lược đầu tư bất động sản và tạo sự khác biệt trong đầu tư dự án để tăng thêm tính hiệu quả của dự án. Với mục tiêu mà Hội đồng quản trị công ty đề ra là Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 710 tỷ, tổng doanh thu đạt 635 tỷ đồng. Mức chia cổ tức năm 2011 tối thiểu là 25%. Thu nhập bình quân theo đầu người năm 2011 đạt 7.000.000 đ/tháng.

 

Toàn thể các cổ đông của công ty cũng như cán bộ công nhân viên công ty tin tưởng rằng dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty sẽ đạt được và đạt thắng lợi các mục tiêu đặt ra. Từng bước đưa công ty phát triển ngày càng  tăng trưởng ổn định- phát triển vững chắc.

 

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 :            Bấm vào Download để tải về máy

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 : Bấm vào Download để tải về máy

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 :                  Bấm vào Download để tải về máy

 

(Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2010 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội)

 

 

                                  Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội

 

                          Các cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội

 

                                    Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

 

 

             Ông Lê Quốc Bình - Chủ tịch HĐQT giải đáp các kiến nghị của Cổ đông

Tác giả: HĐQT Công ty

Các tin khác

    Không có tin nào!


«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2