Lượt thăm:243715480   Đang Online: 690

Tin công ty » Thông tin nội bộ » Hoạt động khác »


Số lượt xem: 69613
Gửi lúc 14:47' 01/10/2015
Lễ phát động thi đua hoàn thành công trình DIAMOND FLOWER TOWER lập thành tích chào mừng đại hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội

 

Trong không khí của những ngày tháng 10 lịch sử, CBCNV NLĐ thủ đô đang hăng say lao động sản xuất, sôi nổi thi đua; Lập thành tích chào mừng 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2015); chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Hòa trong không khí đó CBCNV NLĐ Công ty CPĐT và PT nhà số 6 HN đang tích cực thi đua lao động sản xuất hoàn thành KHSX năm 2015 của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc công ty đề ra. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi CBCNV, NLĐ trong công ty cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua. quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trọng tâm thực hiện hoàn thành và gắn biển công trình Trung tâm thương mại - Dịch vụ công cộng và nhà ở Diamond Flower Tower đúng tiến độ lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

  Với tinh thần đó BCH Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua trong toàn công ty với khẩu hiệu là “Ba mươi ngày đêm nước rút hoàn thành công trình Diamond Flower Tower đúng tiến độ ” Gồm các nội dung chính như sau:

- Một là: Tập trung tối đa mọi nguồn lực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị mình và từng cá nhân được giao trong quá trình thi công công trình Diamond Flower Tower.

- Hai là: triển khai quyết liệt, hoàn thành các hạng mục công trình đúng tiến độ  theo kế hoạch của Lãnh đạo công ty;

- Ba là: Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn thi công nhằm nâng cao năng suất lao động, hoàn thành các hạng mục công trình và công trình đúng tiến độ đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

- Bốn là: Thi đua chấp hành tốt nội quy lao động, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình xây dựng, không để xảy ra tai nạn lao động hoặc các sự cố rủi ro khác. Đảm bảo môi sinh, môi trường trong quá trình lao động.

- Năm là: Động viên CBCNV NLĐ trong từng đơn vị ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch để hoàn thành công trình đúng tiến độ đảm bảo chất lượng, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát huy những thành tích đã đạt được, các Phòng, Ban, Xí nghiệp, nhà thầu thi công trên công trình, trên cơ sở các nội dung nêu trên và căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị để xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch thi đua của đơn vị mình.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Ông Vũ Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Công ty kêu gọi toàn thể CB-CNV dù ở bất kỳ cương vị nào hãy đoàn kết, đồng lòng, hăng say, sáng tạo trong lao động sản xuất, phấn đấu để góp phần tạo nên thành tích của tập thể, chung tay hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD của Công ty nói chung và phấn đấu hoàn thành công trình Diamond Flower Tower đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động

Thay mặt BCH Công đoàn công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty kêu gọi toàn thể CBCNVLĐ trong công ty, các đơn vị thi công công trình, tích cực thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng dốc sức vượt qua khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và hoàn thành công trình Diamond Flower Tower đúng tiến độ đảm bảo chất lượng, lập thành tích chào mừng 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô; chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong buổi lễ phát động, đồng chí Nguyễn Minh Chánh – Giám đốc Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Handico 6 Chỉ huy trưởng công trình phần cơ điện thay mặt tập thể CBNV làm việc tại công trường cam kết đoàn kết phấn đấu hoàn thành tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình với mục tiêu “Ba mươi ngày đêm nước rút hoàn thành công trình Diamond Flower Tower đúng tiến độ ” và mỗi cán bộ, nhân viên là “Lao động giỏi - Sáng tạo”.

Cuối đợt phát động phong trào thi đua, BCH Công đoàn Công ty phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả của cuộc thi đua này trên cơ sở báo cáo tổng kết nêu rõ kết quả hoàn thành kế hoạch được giao, các biện pháp, giải pháp đem lại hiệu quả trong công việc và tìm ra các tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc để đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có chế độ khen thưởng kịp thời. 

Đợt phát động phong trào thi đua này được toàn thể CB-CNV tại các Phòng, Ban, Xí nghiệp, nhà thầu thi công hưởng ứng tích cực, tạo khí thế và tinh thần cho CB-CNV hăng say lao động sản xuất để hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra./.

 

 

 

Hình 1: Buổi lễ phát động phong trào thi đua

 

 

Hình 3: Chủ tịch Công đoàn Công ty lên phát động phong trào thi đua

 

 

 

 


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2