Lượt thăm:242580530   Đang Online: 810

Số lượt xem: 2049
Gửi lúc 09:38' 06/07/2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Ngày 23-06-2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. 

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm sản xuất kinh doanh năm 2017. Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2016. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2016. Đại hội đã thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông của công ty về kế hoạch phát triển công ty trong những năm tiếp theo. 100% các cổ đông có mặt tại đại hội đã nhất trí với các báo cáo trên.

Để việc truyền tải thông tin đến các cổ đông cũng như tuyên truyền quảng bá hình ảnh của công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hội đồng quản trị công ty đã xin ý kiến các cổ đông và thống nhất thông qua việc mọi thông tin liên quan đến công ty sẽ được công ty công bố trên website của công ty là handico6.com.vn. Đại hội kiến nghị và thông qua nội dung sửa đổi các điều 2, điều 7 , điều 11 và điều 21 trong điều lệ hoạt động của công ty. Thông qua nội dung mức chia cổ tức năm 2015 là 60% bao gồm cổ tức chia đều cho các năm 2013, 2014 , 2015. Đại hội kiến nghị và thông qua mức chia cổ tức năm 2016 là 10% trên vốn điều lệ 144 tỷ và giao cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD thực hiện. 

 

Mục tiêu mà Hội đồng quản trị công ty đề ra cho năm 2017 là Tổng doanh thu đạt 395 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 28 tỷ đồng. Mức chia cổ tức tối thiểu là 10% trên tổng vốn điều lệ là 144 tỷ đồng. Thu nhập bình quân theo đầu người năm 2017 đạt 10.000.000 đồng/tháng/người.

 

Toàn thể các cổ đông của công ty cũng như cán bộ công nhân viên công ty tin tưởng rằng dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty sẽ đạt được và đạt thắng lợi các mục tiêu đặt ra. Từng bước đưa công ty phát triển ngày càng  tăng trưởng ổn định- phát triển vững chắc.

Chi tiết: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016

 


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2