Lượt thăm:242580590   Đang Online: 810

Số lượt xem: 6832
Gửi lúc 09:01' 22/06/2016
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

TỔNG CTY ĐT VÀ PT NHÀ HÀ NỘI

 CÔNG TY CP ĐT&PT NHÀ SỐ 6  HÀ NỘI 

HANDICO 6

Số:  08 /TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016

 THÔNG BÁO

(V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tài chính 2015)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tài chính 2015 của Công ty.

1.     Thời gian: 08h30’, Thứ 5 ngày 30 tháng 6 năm 2016.

2.     Địa điểm: P403 – Tầng 4, tòa nhà Công nghệ Thông tin Truyền thông Hà Nội, sô 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.

3.     Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.

- Báo cáo tóm tắt Tài chính năm 2015.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

- Một số nội dung khác.

4.     Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông có cổ phần được biểu quyết tại Công ty tính đến ngày 31/5/2016.

- Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm).

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui long xác nhận việc tham dự và gửi Giấy ủy quyền, Phiếu đề cử HĐQT – BKS (theo mẫu) và gửi cho Ban tổ chức trước 17h00’ ngày 28/6/2016 bằng hình thức trực tiếp hoặc theo đường Bưu điện, FAX theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6A, tòa nhà Hỗn hợp, lô đất C1, đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo, CMTND và tài liệu gửi kèm theo (Tài liệu họp ĐHCĐ năm Tài chính 2015 được đăng tải trên trang Web của Công ty: http://Handico6.com.vn)

Mọi chi tiết xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Thu Hiên theo số điện thoại 0913224195.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                      CHỦ TỊCH

 

 

  Lê Quốc Bình


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Video

Liên kết hữu ích

Tỷ giá ngoại tệ

MuaBán
Source vietcombank.com.vn

Quảng cáo

HANDICO6
DỰ ÁN C1 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
DỰ ÁN 1152 – 1154 ĐƯỜNG LÁNG
Dự án C1
Dự án C1
Dự án C2
DỰ ÁN C2 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH
Dự án C2